Elan Yerləşdirmə Qaydaları

* Arenda.Az -da bir ay ərzində pulsuz (təkrar olmayan) elan yerləşdirmək olar. Elanı başqa bir elanla əvəz etmək qadağandır.

* Arenda.az saytında ay ərzində 6.0000 (altı min) çox elan göndərilir.

* Elanlar vaxtından əvvəl silinsə də, nömrə üçün nəzərdə tutulmuş ödənişsiz yer, elan dərc ediləndən 45 gün sonra bərpa edilir.

* Arenda.az saytında istifadə etdiyiniz ödənişli xidmətlər üçün nəzərdə tutulan məbləğ geri qaytarılmır.

* Zəhmət olmasa elanı yerləşdirən zaman əlaqə vasitələrini (telefon nömrəsi, e-mail ünvanını) düzgün qeyd edin. Telefon nömrəsi ilə bağlı heç bir dəyişiklik həyata keçirilmir.

* Elanınızla bağlı bütün məlumatlar sizin e-mail ünvanınıza göndərilir.

* Əmlakın təsvirində məlumatları böyük hərflərlə yazmaq, həmçinin telefon nömrəsi, e-mail ünvanı və şirkət haqqında xidmətləri yazmaq qadağandır.

* Əmlakın fasad (günorta vaxtı çəkilmiş) və otaq şəkilləri mütləq olmalıdır.

* Üzərində Arenda.az saytı da daxil olmaqla digər saytların loqotipləri olan şəkillər qəbul edilməyəcək.

* Qiymət tam qeyd edilməlidir. (Qiyməti ilkin ödəniş və ya 1 sot, 1 m² üçün yazmaq olmaz)

* Ünvanı xəritədə dəqiq göstərməyiniz vacibdir.